ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

Mέλος της Αγοράς Αξιών και της Αγοράς Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Εποπτευόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με ΑΡ.ΑΔ. 5/62/4.12.1990 της Ε.Κ.

 ΠΛ. ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 2 - ΑΘΗΝΑ, ΤΚ.10561 ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Τηλέφωνα της Καραμανώφ Χρηματιστηριακής ΑΕΠΕΥ


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΠΛ. ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 2 - ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 10561 Τηλ. Κέντρ: (210) 3212947 - FAΧ: (210) 3314355


TMHMA ΤΗΛΕΦΩΝΑ
BACK OFFICE (210) 3212947
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Εκκαθάριση: (210) 3228837

Εντολές: (210) 3221571

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ TMΗΜΑ

Εκτέλεση Εντολών: (210) 3310223-4, (210) 3238310

Τηλ. Ενημέρωσης: (210) 3212947

ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΩΝ (210) 3212947
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΜΕΛΕΤΩΝ (210) 3212947
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΩΝ (210) 3212947