ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

Mέλος της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Εποπτευόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με ΑΡ.ΑΔ. 5/62/4.12.1990 της Ε.Κ.


ΠΛ. ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 2 - ΑΘΗΝΑ, ΤΚ. 10561 ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ελληνική Οικονομική Ενημέρωση:
 

Capital
Ναυτεμπορική

Euro2day

 

Διεθνής Οικονομική Ενημέρωση:

 

Bloomberg.com - World Indices

Yahoo Finance - Major World Indices Reuters 

Bloomberg

CBS Market Watch

Smartmoney.com

 

Πρωινές Ειδήσεις - Report

 

 

CSDR – SRD II

 

Πληροφόρηση Πελατών βάση του Νόμου 4514/2018 (Νομοθεσία MiFID)

 

Μεθοδολογία κατανομής και τρόπου φύλαξης κεφαλαίων των πελατών

 

 

Καραμανώφ Χρηματιστηριακή

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών & Εταιρικά Οικονομικά Αποτελέσματα

 Δημοσιοποίηση Πληροφοριών βάσει της 9/459/27.12.2007 απόφασης της Ε.Κ.

 

 

Συνεγγυητικό - Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

 

Προσοχή !

Η επένδυση σε warrants ενδέχεται να περιλαμβάνει τον κίνδυνο της απώλειας μέρους ή όλου του επενδυμένου κεφαλαίου του επενδυτή.

 

Η εταιρία μας είναι μια από τις παλαιότερες εταιρίες του χώρου, με χρηματιστηριακή εμπειρία πλέον των 60 ετών. Εξοπλισμένη με άρτιες μηχανογραφικές εγκαταστάσεις και εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει τις εξής κύριες υπηρεσίες:  

  • Η Λήψη και Διαβίβαση εντολών, η οποία συνίσταται στη λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασμό πελατών, για κατάρτιση συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα.
  • Η Εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών, η οποία συνίσταται στην κατάρτιση συμβάσεων αγοράς ή πώλησης ενός ή περισσοτέρων χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών.   
  • Η Τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης.

και τις ακόλουθες παρεπόμενες υπηρεσίες: 

  • Η Φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών θεματοφύλακα και παροχής συναφών υπηρεσιών, όπως η διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων ή παρεχόμενων ασφαλειών.  
  • Η Παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα, στην οποία μεσολαβεί η εταιρία, η οποία παρέχει την πίστωση ή το δάνειο.

Η εταιρεία τελεί υπό την άμεση εποπτεία και διεύθυνση του κ. Μιχαήλ Καραμανώφ και είναι έτοιμη να παρακολουθήσει τους γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης της Ελληνικής κεφαλαιαγοράς, τηρώντας πιστά της βασικές της αρχές που είναι:

  • Συνέπεια & φερεγγυότητα
  • Εχεμύθεια & ασφάλεια στις συναλλαγές
  • Αμεροληψία στις επιλογές & στην εκτέλεση των εντολών
  • Εξυπηρέτηση υψηλού επιπέδου

 

Ανακοίνωση:

Αγαπητέ μας Πελάτη

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από τις 6 Οκτωβρίου 2014 αλλάζει η προθεσμία εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών σε Τ+2.

 

Mifid II

 

GDPR ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΔΕΚΤΙΚΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Ν.4335/2015 (ΟΔΗΓΙΑ 2014/59/ΕΕ)

 

Πιστοποιημένα Στελέχη της “Καραμανώφ Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ”