ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

Mέλος της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Εποπτευόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με ΑΡ.ΑΔ. 5/62/4.12.1990 της Ε.Κ.


ΠΛ. ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 2 - ΑΘΗΝΑ, ΤΚ. 10561 ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πίσω

 

Οικονομικές καταστάσεις 01/01/23 - 30/06/23

 

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΕ 2019/2033 & Ν. 4261(άρθρα 80- 88) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 31/12/2022

 

Οικονομικές Καταστάσεις 2022 (συνοπτικό)

 

Οικονομικές καταστάσεις 01/01/22 - 31/12/22

 

Οικονομικές καταστάσεις 01/01/22 - 30/06/22

 

Οικονομικές καταστάσεις 01/01/21 - 30/06/21

 

Οικονομικές Καταστάσεις 2021 (συνοπτικό)

 

Οικονομικές Καταστάσεις 2021

 

Οικονομικές καταστάσεις 01/01/21 - 30/06/21

 

Οικονομικές Καταστάσεις 2020 (συνοπτικό)

 

Οικονομικές Καταστάσεις 2020

 

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4261/2014 ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ  575/2013 (χρήση 2020)

 

Οικονομικές καταστάσεις 01/01/20 - 30/06/20

 

Οικονομικές Καταστάσεις 2019 (συνοπτικό)

 

Οικονομικές Καταστάσεις 2019

 

Οικονομικές καταστάσεις 01/01/19 - 30/06/19

 

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4261/2014 ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ  575/2013 - Ημερομηνία αναφοράς 31/12/2018

 

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4261/2014 ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ  575/2013

 

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4261/2014 ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ  575/2013

 

Ανακοινώσεις σύμφωνα με το άρθρο 450 (Συνολικές ποσοτικές πληροφορίες σχετικά τις αποδοχές

 

Οικονομικές Καταστάσεις 2018 (συνοπτικό)

 

Οικονομικές Καταστάσεις 2018 (αναλυτικό)

 

Οικονομικές καταστάσεις 01/01/18 - 30/06/18

 

Οικονομικές Καταστάσεις 2017 (συνοπτικό)

 

Οικονομικές Καταστάσεις 2017 (αναλυτικό)

 

Οικονομικές καταστάσεις 01/01/17 - 30/06/17

 

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 575/2013 (Ημερομηνία Αναφοράς 31/12/16)

 

Οικονομικές Καταστάσεις 2016 (αναλυτικό)

 

Οικονομικές Καταστάσεις 2016 (συνοπτικό)

 

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 575/2013 (Ημερομηνία Αναφοράς 31/12/15 - update Σεπτέμβριος 2016)

 

Οικονομικές καταστάσεις 01/01/16 - 30/06/16

 

Οικονομικές Καταστάσεις 2015 (αναλυτικό)

 

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 575/2013 (Ημερομηνία Αναφοράς 31/12/15)

 

Οικονομικές Καταστάσεις 2015 (συνοπτικό)

 

Οικονομικές καταστάσεις 01/01/15 - 30/06/15

 

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 575/2013 (Ημερομηνία Αναφοράς 31/12/14)

Ισολογισμός Χρήσης 2014

Οικονομικές καταστάσεις 01/01/14 - 30/06/14

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 81  Ν.4261/5.5.2014

Ισολογισμός Χρήσης 2013

 

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007 (Ημερομηνία Αναφοράς 31/12/13)

Οικονομικές καταστάσεις 01/01/13 - 30/06/13

Ισολογισμός Χρήσης 2012

 

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007 (Ημερομηνία Αναφοράς 31/12/12)

Οικονομικές καταστάσεις 01/01/12 - 30/06/12

Ισολογισμός Χρήσης  2011  

 

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007 (Ημερομηνία Αναφοράς 31/12/11)

Οικονομικές καταστάσεις 01/01/11 - 30/06/11

Ισολογισμός 2010

 

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007 (Ημερομηνία Αναφοράς 31/12/10)

 

Αποτελέσματα 6μήνου 201010201010

 

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007 (Ημερομηνία Αναφοράς 31/12/09)

Αποτελέσματα 12μήνου 2009

Αποτελέσματα 6μήνου 2009

 

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007 (Ημερομηνία Αναφοράς 31/12/08)

Αποτελέσματα 12μήνου 2008

Αποτελέσματα 6μήνου 2008