ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

Mέλος της Αγοράς Αξιών και της Αγοράς Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Εποπτευόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με ΑΡ.ΑΔ. 5/62/4.12.1990 της Ε.Κ.


ΠΛ. ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 2 - ΑΘΗΝΑ, ΤΚ. 10561 ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πίσω

Λοιπές ανακοινώσεις

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4261/2014 ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ  575/2013 - Ημερομηνία αναφοράς 31/12/2018

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27/05/19

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 14/01/19

 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

 

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4261/2014 ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ  575/2013

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28/05/18

 

ΤΟΠΟΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ-2017

 

Ανακοινώσεις σύμφωνα με το άρθρο 450 (Συνολικές ποσοτικές πληροφορίες σχετικά τις αποδοχές

 

Χειρισμός εντολών και βέλτιστη εκτέλεση

 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 418

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 407

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397

 

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4261/2014 ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ  575/2013