ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

Mέλος της Αγοράς Αξιών και της Αγοράς Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Εποπτευόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με ΑΡ.ΑΔ. 5/62/4.12.1990 της Ε.Κ.


ΠΛ. ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 2 - ΑΘΗΝΑ, ΤΚ. 10561 ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πίσω

Ταχυδρομικά Τέλη Αποστολής Πινακιδίων

 

Πολιτική Αποδοχών

 

Πολιτική Tιμολόγησης

 

Έντυπο πολιτικής διαχείρισης καταγγελιών

 

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ-ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ

 

Mifid II

 

Χειρισμός εντολών και βέλτιστη εκτέλεση

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ (MiFID Package)